X Zavřít
Kariéra
Proč Johnson Controls

Proč Johnson Controls

Jsme hrdí na to, že ve společnosti Johnson Controls vytváříme vděčné pracovní prostředí plné života. Naše tajemství? Schopnosti našich lidí. Naši vedoucí pracovníci jsou opravdoví a odhodlaní. Vítají nové myšlenky, podporují spolupráci a poskytují našim zaměstnancům ty nejlepší možné zkušenosti. Naši pracovníci jsou rozmanitá skupina tvořivých, talentovaných lidí z celého světa. Zjistěte více o tom, proč je společnost Johnson Controls skvělým místem k práci.

Programy pro rozvoj vaší kariéry

Naše podnikání roste ruku v ruce s růstem našich zaměstnanců. V každé fázi kariéry podporujeme váš rozvoj zkušenostními a formálními školeními. A zároveň vyhledáváme vaši zpětnou vazbu, abychom zjistili, jak ze společnosti Johnson Controls učinit skvělé místo k práci.

  • Model očekávání vedení (LEM). Tento model určuje očekávané chování všech zaměstnanců společnosti Johnson Controls i naše klíčové procesy týkající se podnikání a lidí za účelem podpory našich vizí, hodnot a cílů. Využíváme ho při náboru nových uchazečů o zaměstnání a pohovorech s nimi, přímých programech rozvoje zaměstnanců, realizaci programů pro rozvoj schopností vedoucích a celosvětové podpoře hodnocení chování.
  • Skupiny obchodních zdrojů. Tyto skupiny se skládají ze zaměstnanců s podobným zázemím, zkušenostmi nebo vlastnostmi, kteří mají společný zájem na profesionálním rozvoji, vylepšení kultury společnosti a dosažení obchodních výsledků.
  • Zdroje pro školení a rozvoj. Nabízíme široké pole školicích kurzů a programů pro zaměstnance po celém světě, stejně jako programy rozvoje vedení pro potenciální talenty ve společnosti na úrovni vyššího vedení.
Síla našich rozmanitých pracovníků
Ve společnosti Johnson Controls je klíčem ke správnému způsobu podnikání rozmanitost. Je to opravdu jednoduché: Dodáváme produkty a služby do rozmanitého světa, tudíž naši pracovníci musí svými myšlenkami a zkušenostmi tuto rozmanitost odrážet, aby byli prospěšní na všech trzích.

Dosáhli jsme již zřetelných výsledků. Zastoupení žen, ať už celkové, nebo na úrovni vyššího vedení a představenstva, je vyšší než u srovnávaných amerických výrobních závodů. Počet zástupců minorit ve vedení u nás také neustále roste. A procento našich zaměstnanců ve Spojených státech patřících k minoritám odráží celkovou strukturu obyvatelstva. V práci nikdy nepolevujeme a zaměstnanců se v každoročním průzkumu neustále ptáme na názory týkající se rozmanitosti a začlenění minorit.

Schopnosti našich lidí
Bohatou historii a růst společnosti Johnson Controls umožnili naši zaměstnanci, kteří chodí každý den do práce se společnou touhou zanechat stopu. Pracujeme společně a využíváme jedinečných odborných znalostí každého jednotlivce, abychom vyřešili složité výzvy od zákazníků – jako tým. Každý den naši zaměstnanci překonávají vlastní schopnosti a zaměřují se na správné věci – a tyto výsledky jsou inspirující.

V roce 1985 jsme vytvořili globální výroční program s Cenou předsedy představenstva, abychom ocenili úspěchy našich pracovníků. Jednotlivci i týmy z celého světa jsou nominováni za své mimořádné úspěchy v souladu s naší vizí, posláním a hodnotami. Z více než 1000 nominací je vybrána a cenu obdrží jen malá skupina.

Vítězové Ceny předsedy představenstva za rok 2015