X Zavrieť
Kariéra
Prečo Johnson Controls?

Prečo by ste sa mali stať zamestnancom spoločnosti Johnson Controls?

Sme hrdí na to, že spoločnosť Johnson Controls sa nám darí pretvárať na čoraz dynamickejšie pracovisko, ktoré prináša zamestnancom pocit zadosťučinenia. Naše tajomstvo? Schopnosti našich zamestnancov. Naší lídri sú praví nadšenci. Vítajú nové nápady, podnecujú vzájomnú spoluprácu a starajú sa o to, aby sa zamestnanci v práci cítili čo najlepšie. Naši zamestnanci sú rozmanitou skupinou tvorivých a talentovaných ľudí z rôznych kútov sveta. Získajte informácie o tom, prečo je spoločnosť Johnson Controls ideálnym miestom na prácu.

Programy, ktoré rozvíjajú vašu kariéru

Naše obchodné aktivity sa rozvíjajú ruka v ruke s našimi zamestnancami. Prostredníctvom praktických a formálnych vzdelávacích programov pomáhame rozvíjať vašu kariéru vo všetkých jej etapách. Zároveň vítame vaše pripomienky, keďže práve vďaka nim sa dozvedáme, ako zo spoločnosti Johnson Controls urobiť to najlepšie pracovisko.

  • Model líderských očakávaní (LEM). Tento model definuje očakávané správanie všetkých zamestnancov spoločnosti Johnson Controls — a naše kľúčové obchodné a personálne procesy — na podporu našej vízie, hodnôt a zámerov. Využívame ho pri nábore a pohovoroch s uchádzačmi o zamestnanie, vedení programov na rozvoj zamestnancov, smerovaní programov na pestovanie zručností vedúcich pracovníkov a podpore behaviorálnych hodnotení po celom svete.
  • Skupiny obchodných zdrojov. Tieto skupiny pozostávajú zo zamestnancov s podobnou profesijnou minulosťou, praxou alebo charakteristikami, ktorí majú rovnakú predstavu o odbornom raste, zdokonaľovaní korporátnej kultúry a dosahovaní obchodných výsledkov.
  • Zdroje vzdelávania a rozvoja. Ponúkame bohatý sortiment vzdelávacích kurzov a programov pre zamestnancov po celom svete, ako aj programov rozvoja lídrov pre potenciálnych uchádzačov o vyššie manažérske posty v spoločnosti.
Sila našej rozmanitej pracovnej sily
V spoločnosti Johnson Controls je rozmanitosť kľúčom k správnemu obchodnému modelu. Tento koncept je pritom úplne jednoduchý: Keďže naše produkty a služby poskytujeme rozmanitým zákazníkom z celého sveta, aj naši zamestnanci musia odzrkadľovať túto rozmanitosť svojimi myšlienkami, nápadmi a skúsenosťami potrebnými na poskytovanie služieb na všetkých trhoch.

Už v súčasnosti sa môžeme pochváliť preukázateľnými výsledkami. Celkové zastúpenie žien, ako aj ich zastúpenie na úrovni manažérskych postov a predstavenstva, prevyšuje benchmarkové úrovne amerických výrobcov. Počet výkonných pracovníkov patriacich medzi národnostné menšiny neustále rastie. A percentuálny podiel zamestnancov z radov národnostných menšín v USA odzrkadľuje zloženie bežnej populácie. Naše úsilie sa nikdy nekončí – v rámci každoročného celosvetového prieskumu aj naďalej zamestnancov žiadame o podnety vo vzťahu k pokroku dosiahnutému v oblasti rozmanitosti a inklúzie.

Schopnosti našich zamestnancov
Našim zamestnancom, ktorí každý deň prichádzajú do práce ochotní priložiť ruku k dielu, vďačíme za bohatú históriu a rast spoločnosti Johnson Controls. Pri riešení náročných požiadaviek našich zákazníkov vzájomne spolupracujeme ako jeden tím a ťažíme z jedinečnej odbornosti každého jedného zamestnanca. Naši zamestnanci každý deň rozvíjajú svoje zručnosti a zameriavajú sa na správne veci – a výsledky stoja za to.

V roku 1985 sme vytvorili každoročný program udeľovania Ceny predsedu, ktorou vyslovujeme uznanie našim zamestnancom. Jednotlivci a tímy z celého sveta sú nominovaní za svoje výnimočné počiny, ktoré sú v dokonalom súlade s našou víziou, misiou a hodnotami. Z viac ako 1 000 každoročných nominácií sa vyberie malá skupina laureátov cien.

Laureáti Ceny predsedu za rok 2015