Spoločnosť Johnson Controls oznamuje názov novej automobilky - Adient

Zdieľať na
Zdieľať

Nový názov je prvým krokom na ceste k spusteniu novej značky

Burscheid, Nemecko – 13. januára 2016. Spoločnosť Johnson Controls, Inc., (NYSE: JCI) dnes prezradila, že jej podnik s automobilovými sedadlami a interiérmi sa bude po odčlenení subjektu v októbri 2016 do novej verejne obchodovateľnej spoločnosti nazývať Adient.

„Adient je pozitívny, silný názov, ktorý zdôrazňuje naše jedinečné miesto diferenciácie, a to našu schopnosť spojiť správne kúsky správnym spôsobom, presne v pravý čas a dodať našim zákazníkom tú najlepšiu hodnotu,“ hovorí Bruce McDonald, súčasný Vice Chairman spoločnosti Johnson Controls a budúci Chairman a Chief Executive Officer spoločnosti Adient. „Adient je latinské slovo, ktorá sa prekladá ako prijatie a presadzovanie situácie alebo podnetu, čo predstavuje našu neustálu snahu zapájať sa, súťažiť a vždy zlepšovať.“

McDonald dnes oznámil názov Adient ako súčasť svojej prezentácie pre investorov na konferencii Deutsche Bank Global Auto Industry Conference Detroite, Michigan. Archívny záznam prezentácie je dostupný na www.johnsoncontrols.com.

„Oznámenie nášho nového názvu je prvým krokom na našej ceste uvedenia novej značky a definovania našej budúcnosti ako úspešnej, nezávislej spoločnosti,“ hovorí McDonald. „Naším poslaním je stanoviť štandard ako prvotriedny dodávateľ sedadiel pre automobilový priemysel prostredníctvom vedúceho postavenia v oblasti nákladov, kvality, spustenia výroby a spokojnosti zákazníkov. Budeme využívať naše schopnosti riadiť rast, a to ako v rámci automobilového priemyslu a aj mimo tohto odvetvia.“

McDonald vo svojej prezentácii uviedol, že očakáva, že spoločnosť Adient implementuje nové stratégie, ktoré prinesú vyššiu úroveň rastu a ziskovosti, ako aj silnejšie peňažné toky. Povedal, že spoločnosť Adient zvýši svoje investície v oblasti inovácií s cieľom získať podiel a zvýšiť hodnotu pre zákazníkov a akcionárov.

Očakáva sa, že spoločnosť Adient zverejní podrobné finančné informácie na konci marca alebo začiatkom apríla spolu s podaním informačného vyhlásenie na formulári 10 Komisii pre cenné papiere v USA. Hneď po podaní bude dostupná kópia formuláru na stránke www.johnsoncontrols.com a po 1. októbri 2016 aj na stránke www.adient.com.

S kmeňovými akciami spoločnosti Adient sa bude obchodovať na newyorskej burze pod symbolom ADNT. Očakáva sa, že prvým dňom obchodovania bude pondelok 03.10.2016.

Ďalšie informácie vám môžu poskytnúť:

Johnson Controls GmbH
Automotive Seating
Industriestraße 20–30
51399 Burscheid
Nemecko

Ulrich Andree
Tel.: +49 2174 65-4343
E-mail: ulrich.andree@jci.com

Výhľadové vyhlásenia
Vyhlásenia spoločnosti Johnson Controls, Inc., v tomto dokumente sú výhľadové, a preto podliehajú rizikám a neistotám. Všetky údaje v tomto dokumente iné ako uvedenie historických skutočností sú informácie, ktoré sú alebo by mohli by, považované za "výhľadové vyhlásenia" v zmysle novely Zákona o vedení sporov pri obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995. Spoločnosť Johnson Controls upozornenie, že tieto vyhlásenia sú predmetom mnohých významných rizík, neistôt, predpokladov a ďalších faktorov, z ktorých niektoré sú mimo kontroly spoločnosti a ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky spoločnosti Johnson Controls budú úplne líšiť od výsledkov uvedených alebo naznačených v týchto výhľadových vyhláseniach. Rizikové faktory sú, ako je uvedené v bode 1A v 1. časti poslednej výročnej správy spoločnosti Johnson Controls vo formulári 10-K za rok končiaci 30. septembrom 2015 a následných štvrťročných správ spoločnosti Johnson Controls vo formulári 10-Q. Akcionári, potenciálni investori a ostatní by mali zvážiť tieto faktory pri vyhodnocovaní výhľadových vyhlásení a nemali by sa príliš spoliehať na tieto vyhlásenia.

O spoločnosti Johnson Controls
Spoločnosť Johnson Controls je popredný svetový technologický a priemyselný podnik so širokým portfóliom produktov a služieb a zákazníkmi vo viac ako 150 krajinách. S našimi 130 000 spolupracovníkmi vyrábame vysoko kvalitné výrobky a ponúkame služby a riešenia, ktorými významnou mierou prispievame k optimalizácii energetickej aj celkovej efektívnosti budov. Naše portfólio dopĺňajú olovené autobatérie, inovatívne batérie pre hybridné a elektrické vozidlá, ako aj sedadlové komponenty a systémy pre automobilový priemysel. Naša angažovanosť v prospech trvalej udržateľnosti začala už v roku 1885 – vynálezom prvého elektrického priestorového termostatu. Vďaka našej spoľahlivej stratégii rastu a rozširovaniu podielov na trhu vytvárame hodnoty pre našich podielnikov a prispievame k úspechu našich zákazníkov.

Johnson Controls Automotive Experience
Spoločnosť Johnson Controls Automotive Experience je globálnym lídrom v oblasti komponentov a systémov. Prostredníctvom našich produktov, technológií a pokročilých výrobných možností podporujeme všetkých hlavných výrobcov automobilov aj s ich rôznorodými vozidlami. Máme viac ako 200 lokalít po celom svete – sme tam, kde nás naši zákazníci potrebujú. Zákazníci si môžu vychutnať pohodlie a štýl našich produktov, začínajúc jednoduchými komponentmi a končiac kompletnými sedadlovými systémami. Vďaka našim globálnym možnostiam dodávame viac ako 50 miliónov vozidiel ročne. Spoločnosť Johnson Controls pokračuje v osamostatňovaní obchodnej jednotky Automotive Experience. Po oddelení, ktoré by malo nadobudnúť platnosť 1. októbra 2016, bude obchodná jednotka Automotive Experience pôsobiť ako nezávislá spoločnosť Adient s verejne obchodovateľnými akciami. Bruce McDonald bude pôsobiť ako predseda a CEO novej spoločnosti. Beda Bolzenius bude pôsobiť ako prezident a COO.

Zdieľať na
Zdieľať