X Zavřít

Chladicí zařízení - kompaktní řešení

Standardní kompaktní řešení značky Sabroe®

Kvalita kompresorů a dalších chladicích zařízení značky Sabroe® je ideálním základem pro vytvoření  větších, složitějších nebo specializovaných řešení. Kombinace chladicí technologie Sabroe a našich odborných znalostí v oblasti výroby chladících zařízení umožňuje vytvořit zcela nové konfigurace chladicích systémů.

ChillPAC
Chladicí jednotka ChillPAC - kompaktní čpavková jednotka Sabroe
Kompaktní čpavkové chladiče na bázi pístových kompresorů mají nový, moderní design. Tato nová řada zařízení ChillPAC má celou řadu výhod, zejména tam, kde je důležité nepřímé chlazení, použití přírodních chladiv a rychlá návratnost investičních nákladů

Jednotky používají  kotlové výměníky s deskami uvnitř, které zajištující přenos tepla. Jedná se o deskový výparník s integrovaným odlučovačem kapalného čpavku a deskový kondenzátor s integrovaným odlučovačem oleje a plovákovým expanzním ventilem.

Instalace všech prvků v továrně eliminuje rizika netěsností, problémů s kompresorem, uspořádáním spojky a zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti a spolehlivosti. Použitím kotlových výměníků s deskami a dalších integrovaných částí poskytuje jednotce kompaktní konstrukci a snižuje na minimum velikost zařízení ChillPAC.
Chladicí jednotky PAC
PAC jednotky s pístovými kompresory 

Nabídka kompaktních čpavkových jednotek značky Sabroe je užitečným meziproduktem v systému chlazení za použití čpavku (R717) jako chladícího média. Nabízíme širokou škálu chladících zařízení s dalším chladícím médiem, jako je např. voda, chlorid vápenatý, propylenglykol nebo ethylenglykol.
 
PAC jednotky se šroubovými kompresory 

Nabídka kompaktních čpavkových jednotek značky Sabroe je užitečným meziproduktem  v systému chlazení za použití čpavku (R717) jako chladícího média. Nabízíme širokou škálu  chladících zařízení s dalším chladícím médiem, jako je např. voda, chlorid vápenatý, propylenglykol nebo ethylenglykol.

  
Chladicí jednotky Sabroe PAC jsou založeny na pístových nebo šroubových kompresorech Sabroe. Jednotky jsou montovány a testovány ve výrobním závodě pro zajištění bezproblémového spuštění a provozu v cílovém objektu.
PAC jednotky s pístovými kompresory
Nízkoteplotní kompaktní zařízení typu CAFP na CO2 s kaskádovým systémem CO2/čpavek
Inovativní chladicí typ jednotky CAFP společnosti Sabroe je založen na systému kaskády čpavek/CO2, který v sobě spojuje výhody nízkoteplotního chladiva CO2 a přírodního chladiva pracujícího ve středních teplotách.
  
Výhodou tohoto zařízení je vysoká energetická účinnost, kompaktní konstrukce a malé množství čpavku. Oba tyto faktory přispívají k tomu, že zařízení je šetrné k životnímu prostředí.

Výhody jednotky CAFP:

 

 • velmi nízká spotřeba energie, a to i při částečném zatížení,
 • kompaktní konstrukce,
 • velmi malá náplň čpavku,
 • čpavek se nachází pouze v zařízení CAFP,
 • čpavek je zcela oddělen od CO2,
 • automatický návrat oleje jak z okruhu CO2, tak i z okruhu čpavku.


SABlight - chladicí zařízení na propan
Vzduchem chlazený chladicí stroj Sabroe SABlight se šroubovým kompresorem s regulací otáček, byl navržen jako zařízení s nízkým výkonem. Uhlovodíky používané v chladicí kapalině jsou šetrné k životnímu prostředí.
  
Je určen pro venkovní použití a je k dispozici také ve verzi s nízkou hladinou hluku. Z hlediska účinnosti chladičů SABlight převyšují chladicí stroje HFC. Velmi vysoký koeficient účinnosti (COP) vyplývá z využití regulace výkonu pomocí regulace otáček. Široký rozsah regulace výkonu znamená, že chladící stroj SABlight je flexibilní a efektivní, dokonce i při nízkém zatížení.
Tepelné čerpadlo HeatPAC
Tepelné čerpadlo HeatPAC
Čpavkové tepelné čerpadlo HeatPAC je chladicí zařízení velmi kompaktní konstrukce založené na vysokotlakých pístových kompresorech se čpavkem jako chladivem, které je šetrné k životnímu prostředí.

Tyto chladicí jednotky mají kompletně svařovanou konstrukci: kotlové výměníky s deskami uvnitř tj. výparník s integrovaným odlučovačem kapalného čpavku a  kondenzátor. Unikátní řešení poskytuje vysoký výkon na extrémně malé ploše za použití velmi malého objemu čpavku.

Výhody pro uživatele:

 
 • nízké provozní náklady,
 • úspory prostoru a tím větší pružnost v uspořádání výrobních zařízení,
 • může být použito jako vysoce výkonné zařízení s nízkými chladicími teplotami a to současně bez významného omezení  použití zařízení,
 • neexistuje žádné riziko úniku čpavku ve výrobních prostorách nebo v chlazených místnostech. Nebezpečí škod na výrobcích při úniku CO2 je mnohem menší než při úniku čpavku.
 • nízké náklady na údržbu.