Servisní služby

Systémy instalované ve vašem objektu mají významný vliv na energetickou spotřebu a provozní náklady budovy. Optimálně nastavené servisní služby prodlouží životnost systémů a zlepší energetickou a provozní účinnost až o 20%. Pomocí plánované preventivní údržby a nových technologií, jako je např. dálkové monitorování, vytváříme optimální prostředí, snižujeme náklady na údržbu, a to při respektování všech předpisů.

Kontaktujte nás

Napište nám
Chcete se dozvědět více o našich servisních službách? Kontaktujte nás x